komplexní služby v oboru projektování a realizace pozemních staveb, rekonstrukce a výstava rodiných domů, zateplování, akustické a osvětlovací studie,energetické audity a dokumentace - Pasportizace objektů a jejich částí


inženýrská činnost

tisktisk

Pasportizace objektů a jejich částí

Zajišťujeme úplnou i částečnou pasportizaci objektů, tedy zjištění a zachycení skutečného stavu. Pasportizace zahrnuje detailní prohlídku nemovitosti se zdokumentováním všech zjištěných poruch. Veškeré poruchy jsou popsány, zakresleny do výkresů a vyfotografovány. Výstupem je poměrně obsáhlý elaborát přesně popisující objekt doplněný obsáhlou fotodokumentací v tištěné i digitální podobě.
Pasportizace slouží zejména ke zdokumentování stavu nemovitostí v určitém termínu. Z tohoto dokumentu je jasně patrné jaké poruchy se na posuzovaném objektu vyskytují a lze jím zpětně prokázat stav nemovitosti. To je důležité například pro stavebníky při realizaci staveb v těsné blízkosti jiných objektů a při realizaci nástaveb či přístaveb. Provedením pasportizace lze často zabránit vleklým sporům o způsobenou škodu.
Zvláštním typem pasportu je dokladování stavu rozestavěné nemovitosti. Zde se zachycuje přesný stav rozestavěnosti posuzované nemovitosti v daném čase. Tento typ pasportu se využívá například při ukončení smlouvy o dílo s dodavatelem před dokončením celého předmětu plnění.

Copyright (c) 2008 www.stavodesign.cz | tisk | kontakty | XHTML 1.0 Strict | Nahoru