komplexní služby v oboru projektování a realizace pozemních staveb, rekonstrukce a výstava rodiných domů, zateplování, akustické a osvětlovací studie,energetické audity a dokumentace - inženýrská činnost


inženýrská činnost

na začátek zpět vpřed na konec
 

Technický dozor

Zajišťujeme veškeré činnosti související s technickým dozorem staveb od fáze přípravy až po konečné předání hotové stavby. Ve fázi přípravy stavby technický dozor : spolupracuje s projektantem s ohledem na optimalizaci stavby jedná s úřady a orgány státní správy připravuje a realizuje výběrová řízení na zhotovitele stavby Během vlastní realizace technický dozor dohlíží a kontroluje: kvalitu a časový postup prováděných prací dodržování technologických postupů a souladu s podmínkami stavbního povolení soulad používaných materiálů s projektovou dokumentací soupisy ...

detail


Pasportizace objektů a jejich částí

Zajišťujeme úplnou i částečnou pasportizaci objektů, tedy zjištění a zachycení skutečného stavu. Pasportizace zahrnuje detailní prohlídku nemovitosti se zdokumentováním všech zjištěných poruch. Veškeré poruchy jsou popsány, zakresleny do výkresů a vyfotografovány. Výstupem je poměrně obsáhlý elaborát přesně popisující objekt doplněný obsáhlou fotodokumentací v tištěné i digitální podobě.Pasportizace slouží zejména ke zdokumentování stavu nemovitostí v určitém termínu. Z tohoto dokumentu je jasně patrné jaké poruchy se na posuzovaném objektu vyskytují a lze ...

detail


Znalecké posudky pozemních staveb

Vypracováváme znalecké posudky obytných, průmyslových a občanských staveb. posouzení kvality provedených stavebních prací posouzení schody provedení prací s projektovou dokumentací, ČSN a technologickými předpisy zdokladování vad a nedodělků dokončené stavby zdokladování stupně rozpracovanosti nedokončené stavby stanovení příčiny poruch a návrh opatření k jejich odstranění Posudky mohou sloužit například jako podklad pro přípravu soudního sporu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, jako podklad pro reklamační řízení, jako podklad pro jednání o slevě apod. V případě potřeby může být součástí ...

detailCopyright (c) 2008 www.stavodesign.cz | tisk | kontakty | XHTML 1.0 Strict | Nahoru