komplexní služby v oboru projektování a realizace pozemních staveb, rekonstrukce a výstava rodiných domů, zateplování, akustické a osvětlovací studie,energetické audity a dokumentace - Znalecké posudky pozemních staveb


inženýrská činnost

tisktisk

Znalecké posudky pozemních staveb

Vypracováváme znalecké posudky obytných, průmyslových a občanských staveb.

  • posouzení kvality provedených stavebních prací
  • posouzení schody provedení prací s projektovou dokumentací, ČSN a technologickými předpisy
  • zdokladování vad a nedodělků dokončené stavby
  • zdokladování stupně rozpracovanosti nedokončené stavby
  • stanovení příčiny poruch a návrh opatření k jejich odstranění

Posudky mohou sloužit například jako podklad pro přípravu soudního sporu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, jako podklad pro reklamační řízení, jako podklad pro jednání o slevě apod. V případě potřeby může být součástí posudku i podrobné stanovení příčin vzniku poruch a návrh postupu jejich odstranění včetně stanovení ceny.

Copyright (c) 2008 www.stavodesign.cz | tisk | kontakty | XHTML 1.0 Strict | Nahoru